Трећи основни суд у Београду

 

 

Среда 19.02.2014. године

Поштовани грађани,

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. гласник РС, бр. 101/2013) основан је Трећи основни суд у Београду за територију градских општина Земун, Нови Београд и Сурчин.

Дана 19.02.2014. године почела је са радом интернет презентација Трећег основног суда у Београду. Посетом наше интернет презентације можете се упознати са значајним питањима везаним за рад овог суда, информацијама које се односе на надлежност, организациону структуру, овлашћења и обавезе председника суда и осталих запослених, распоред послова у суду, радом појединих служби, али и са бројним другим корисним информацијама које ће Вам омогућити да пре доласка у Трећи основни суд у Београду будете благовремено и тачно информисани.